In het Vlaams Parlement

Katrien Partyka legt vandaag de conceptnota uit in de commissie. Waarom willen we de huurders en de verhuurders beschermen? Partyka legt het uit ... 

 

 

Katrien Partyka komt met een bescherming tegen loonverlies voor de huurder: 'Ook huurders kunnen hun job verliezen dus ook zij dienen beschermd te worden' 

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20171116_03190950

 

Katrien Partyka interpeleert de minister over de beleidsbrief ... 

 

 

Blijft u graag op de hoogte: Volg Katrien dan via 

https://www.vlaamsparlement.be/vlaamse-volksvertegenwoordigers/katrien-p...

 

'Wat staat er nu echt in het huurdecreet?'

Lees meer

 

'Huurwaarborg mag geen extra drempel vormen voor het recht op wonen in Vlaanderen' - Katrien Partyka

http://www.knack.be/nieuws/belgie/huurwaarborg-mag-geen-extra-drempel-vo...

Lees meer

'Er zijn heel veel problemen op de huurmarkt, maar die zwakster huurder meer huurwaarborg vragen gaat de problemen niet oplossen', aldus Katrien Partyka op het VTM nieuws van 13u op 30/05/2017 

De huurwaarborg optrekken is voor CD&V geen optie. In reactie op een artikel van Jelle Engelbosch in De Tijd op 27/05 wil CD&V de koe bij de horens vatten. Een huurwaarborg neerleggen van 3 maanden en dan nog eens een maand huur, zal de problemen niet oplossen en nog meer huurders in de problemen brengen!

https://nieuws.vtm.be/video?aid=239853

http://www.standaard.be/cnt/dmf20170529_02902935

http://www.hln.be/hln/nl/943/Consument/article/detail/3170193/2017/05/30...

http://belgium.shafaqna.com/NL/BE/289689

http://sceptr.net/2017/05/stijgt-huurwaarborg-opnieuw-naar-drie-maanden/

 

Het Nieuwsblad 30/05/2017 Lees meer

 

De Standaard 30/05/2017 Lees meer 


We stellen ons vragen bij het rapport van de ESRB. Mevrouw Partyka interpelleert de minister ... 

Klik hier voor het videofragment

 

We tellen wel honden en katten maar we weten niet hoeveel kinderen er op straat komen te staan. Katrien Partyka vraagt om oplossingen ... 


Schriftelijke vraag over de aanpak van fietspaden leidt tot verrassend antwoord ... 

Lees meer 


Katrien Partyka verdedigt decreet voor pop-upstores

http://www.nieuwsblad.be/cnt/blrbi_02338973


CD&V organiseert zijn studiedag S.O.S. Private Huur! 

 

Lees meer

 

CD&V start een werkgroep om te bekijken hoe sociale tarieven toegankelijker zouden kunnen zijn, bijvoorbeeld door een automatische toekenning. Katrien Partyka legt uit ... 

 

Gerardo Hernández, leider van de ‘Cuban Five’, getuigt vanavond in Leuven over zijn gevangenschap. 

Op 12/9/1998 werden de ‘Cuban Five’ in de Verenigde Staten van Amerika gevangen gezet met hoge gevangenisstraffen. Om veiligheidsredenen werd aan de gevangenen bezoek door hun echtgenoten geweigerd. Velen van hen zaten dus jaren opgesloten zonder enig contact met familie. Organisaties als Amnesty International en de Verenigde Naties beoordeelden de rechtszaak als oneerlijk en de straffen als overdreven. Velen trokken zich het lot van deze Cubaanse gevangenen aan.  Eindelijk zijn zij vrijgelaten!

 

Katrien Partyka heeft toen ze in de Kamer zat steeds aandacht gevraagd om de “Cuban five” niet te vergeten: zij stelde vragen aan de minister van buitenlandse zaken en liet een motie goedkeuren in verschillende gemeenteraden om de Amerikaanse regering op te roepen een oplossing te vinden.  Ze is dan ook bijzonder tevreden dat de bemiddeling door de paus Franciscus geleid heeft tot hun vrijlating.  

 

De vrouwen en moeders van ‘de vijf’ werden talloze keren door verantwoordelijken, leden en vrijwilligers van de Christelijke Arbeidersbeweging ontvangen en werden telkens uitgenodigd om te getuigen. Gerardo Hernández, leider van de ‘Cuban Five’, is vandaag voor enkele dagen op bezoek in België, samen met zijn vrouw Adriana Pérez, die al vele keren in België te gast was. Uit erkentelijkheid voor de Belgische solidariteit komen ze in Leuven getuigen over het leven in de gevangenis, de veranderde relatie tussen Cuba en de Verenigde Staten van Amerika en de Cubaanse actualiteit.

Katrien Partyka: ‘Ik ben heel blij dat deze zaak eindelijk een goede afloop kent. Ik hoop Mr. Hernández en zijn vrouw vanavond hartelijk de hand te mogen schudden. 

      

 

1/8 weigert sociale woning ... iets genuanceerder dan dat!

Lees meer in de Gazet van Antwerpen 14/09/2015

Lees meer in Het Nieuwsblad 14/09/2015

Lees meer in Het Belang van Limburg 14/09/2015

 

Rekenhof moet effectief woonbeleid onderzoeken

 

 PERSBERICHT

 

Katrien PARTYKA – 0498 92 57 05


Rekenhof moet effectiviteit woonbeleid onderzoeken

 

 

In hun studie over de woonnood in Vlaanderen verwijten onderzoekers van de universiteiten van Leuven en Antwerpen de Vlaamse overheid te weinig te doen om de woonsituatie van het armste deel van de bevolking te verbeteren.  Zij willen de huursubsidie veralgemenen en de bouw van sociale huurwoningen opdrijven. De middelen daarvoor moeten onder meer komen van de verdere afbouw van de woonbonus.

Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Partyka benadrukt de inspanningen die de overheid al levert, maar dringt tegelijk aan op bijkomende maatregelen zoals de uitbreiding van het stelsel van de huursubsidies.

 

Katrien Partyka is het ermee eens dat we de laagste inkomens op de woonmarkt beter en efficiënter moeten ondersteunen.  Zij wil echter niet blind zijn voor de vele middelen die de Vlaamse overheid nu al uittrekt voor het woonbeleid en de verschillende instrumenten die worden ingezet.  

Er is de ondersteuning voor de eigendomsverwerving via de (intussen afgetopte) woonbonus, de subsidiëring van de bouw van sociale woningen en de toekenning van huursubsidies en huurpremies.  

 

Maar we kunnen er niet omheen dat we er ondanks deze instrumenten nog steeds niet altijd in slagen de meest kwetsbaren te bereiken. Wonen is een absolute basisbehoefte. Om het recht op wonen te garanderen moeten we met de beschikbare middelen zeker diegenen bereiken met de grootste woonnood.

“Louter de bouw van sociale huurwoningen zal daarvoor niet volstaan”, stelt Partyka, “bijkomende maatregelen zoals de uitbreiding van het stelsel van huursubsidies moeten nu opstarten.”

 

Om de kostenefficiëntie en de effectiviteit van het wooninstrumentarium te onderzoeken, wil Katrien Partyka het Rekenhof inschakelen. Dat onderzoek moet verduidelijken welke middelen het meeste effect hebben op het garanderen van het grondwettelijk recht op wonen.

 

Tegelijkertijd breekt de volksvertegenwoordiger een lans voor het opstarten van het debat over de sociale huisvestingsmaatschappijen van de toekomst.  Gezien de budgettaire beperkingen moet de Vlaamse overheid op zoek naar alternatieve financiering om het investeringsniveau in het woonbeleid op een zo hoog mogelijk peil te houden.

Katrien Partyka: “Willen de huisvestingsmaatschappijen ook in de toekomst een volwaardige rol kunnen blijven spelen in het realiseren van kwaliteitsvolle en betaalbare huisvesting, dan moeten ze uit het al te strakke reglementaire carcan kunnen en samenwerkingsverbanden aangaan met andere partners, zowel publieke als private.”

 

 

Hans KNOP

Persverantwoordelijke CD&V-fractie | Vlaams Parlement - 1011 Brussel

T 02 552 43 28 | F 02 552 44 46 | M 0495 25 29 99 | E hans.knop@vlaamsparlement.be

 

De Tijd 09/09/2015 CD&V wil onderzoek Rekenhof naar Vlaams Woonbeleid

Lees Meer

 

 

 

Katrien Partyka wil vooruitgang zien in het woonbeleid:

Speeltijd is voorbij voor Homans - De Standaard 11/06/2015

Lees meer

Tijd dat minister Homans het ook waarmaakt - Het Nieuwsblad 11/06/2015

Lees meer

 

De huurwaarborg: Katrien Partyka wil duidelijkheid!

Homans wil dat huurders weer drie maand waarborg betalen - Het Nieuwsblad 30/04/2015

Lees hier het hele artikel

Minister van Wonen Homans wil huurwaarborg van drie maanden - De Standaard 30/04/2015

Lees hier het hele artikel

Homans wil hogere huurwaarborg - De Tijd 30/04/2015

Lees hier het hele artikel

  

Wie is bevoegd voor indexering huurprijzen: N-VA en CD&V hebben beiden (een beetje) gelijk - De Standaard 08/04/2015

Lees meer

 

Blokkering huur is absoluut geen peanuts - De Standaard - 05/03/2015

http://www.standaard.be/cnt/dmf20150304_01563005

 

Vlaanderen moet maatregelen nemen om zowel huurder als verhuurder te versterken! - De Standaard Online - 03/03/2015

Lees meer

Huurmarkt versterk je niet door huurders te treffen - persbericht CD&V - 03/03/2015

Lees meer

Partyka benadrukt verder het belang van de huurindex - De Standaard -  27/02/2015

Lees meer

Partyka trekt ten strijde voor de huurindex - 19/02/2015

Lees meer

 

Partyka wil strenge controle op rookmelders! - 04/02/2015

http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-tienen/partyka-wil-strenge-controle-op-rookmelders-a2205251/

Lees meer 


Ook binnen Vlaamse regering onenigheid haalbaarheid van taaleis Homans - Katrien geeft verduidelijking in de pers

Lees meer

 

Katrien geeft samen met Sabine De Bethune een rondleiding in het Federaal Parlement 

  

Katrien geeft samen met Koen Geens een uiteenzetting over het regeerakkoord in Oud-Heverlee 

 

  

Katrien in het VTM-nieuws over de woonbonus:

http://nieuws.vtm.be/binnenland/114746-woonbonus-geen-overgangsregeling

Katrien in De Tijd: De Vlaamse regering bespaart op energiebesparing.

http://www.tijd.be/detail.art?a=9559859&n=1615&highlight=vlaamse%20regering%20bespaart%20op%20energiebesparing&ckc=1

Katrien in De Standaard: Overgangsperiode voor woonbonus? Meer weten? Contacteer Katrien gerust.

http://www.standaard.be/cnt/dmf20141006_01307074

Katrien aan het werk: Vraag om uitleg over de woonbonus. Kan een overgangsperiode voorzien worden?

http://www.vlaamsparlement.be/Proteus5/showJournaalLijn.action?id=928601

 

Als Vlaams Volksvertegenwoordiger volgt Katrien de commissie wonen en de commissie energie.

Wonen en energie zijn twee brandend actuele thema's!

Betaalbaar wonen voor Iedereen?

  • Wonen voor iedereen, sociale huisvesing in mijn gemeente, aan
  • gepast wonen... Een thema waar we allemaal mee te maken krijgen.
  • Wat beweegt er op de woonmarkt? Wat zal er in de toekomst gebeuren met sociale koopwoningen, hoe zit het met de huurprijzen en de premies?
  • Kunnen mijn kinderen mijn huis nog erven en hoe zit het nu met die woonbonus?

Zal het licht uit gaan?

  • Energie wordt steeds duurder. Wat is de oorzaak van de prijsstijging en het tekort aan energie. Hoe kunnen we ons hieraan aanpassen?
  • Wat zal de afschakeling van elektricteit betekenen voor u en uw gemeente?
  • Energiescans en energiesnoeiers ... wie zijn ze, wat doen ze? Kan ik mijn huis laten scannen om te bekijken waar ik energie verlies? Welke premies bestaan er